Dogs in Cars = Dangerous! Σκύλοι σε αυτοκίνητα = Κίνδυνος!

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το φυλλάδιο!

Click on the image to see the leaflet!

Advertisements

Μαζί τα καταφέραμε! Together we succeeded!

Ναι, είναι γεγονός! Το πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων σκύλων από τον Δήμο Χερσονήσου ξεκίνησε! Περισσότερες πληροφορίες κατά την ολοκλήρωση του!

Ευχαριστούμε όλους εσάς που στείλατε εμάιλ! Εάν θέλετε να συγχαρείτε τον Δήμαρχο Χερσονήσου για την πρωτοβουλία, παρακαλούμε, στείλτε εμάιλ στον κ. Δοξαστάκη στο dimarxos@hersonisos.gr

Yes, it is true! The CNR of stray dogs from the Hersonisos Municipality has started! More information when the program is completed!

A huge thank you to all of you who sent emails! If you would like to congratulate the Mayor of Hersonisos on this action, please email Mr. Doxastakis at dimarxos@hersonisos.gr

Results coming soon… αποτελέσματα σύντομα…

A meeting was recently held between CAWG, the Respect teacher, the psychologist and the statistical analyst to hand over the questionnaires and discuss any details regarding the processing of the results from Respect Kindness Clubs! Was there any change in the students’ behaviours? We will let you know, as soon as we have them!

A huge thank you to all volunteers offering valuable time and effort to help!

Πρόσφατα έγινε η συνάντηση μεταξύ της Φιλοζωικής Κρήτης, της εκπαιδευτικού του Respect, της ψυχολόγου και του στατιστικού αναλυτή για την παράδοση των ερωτηματολογίων του προγράμματος Respect.  Υπήρχε αλλαγή στην συμπεριφορά των νέων; Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε τα αποτελέσματα!!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές για την πολύτιμη προσφορά χρόνου και ενέργειας για την υποστήριξη του έργου μας!

Urgent! show we care, NOW! Επείγον! Δείξτε ότι νοιαζόμαστε, ΤΩΡΑ!

(Ελληνικά παρακάτω)

ENG:

During the 8hours petition handover of over 1.100.000 signatures, Commissioner Dalli  announced that ‘by 2014 the Commission will publish a legislative proposal’ that will include animal transport. 

One week later,  official sources denied that Commissioner Dalli had ever made that commitment, and stated that he has no intention to propose changes to the legislation on animal transport. 
It is time to stop long distance transport! Why? see the photos below from Greece!

ΕΛΛ:
Κατά την μεταβίβαση της συλλογής 1.100.000 υπογραφών, ο Επίτροπος Νταλί ανακοίνωσε ότι ”μέχρι το 2014 η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια νομοθετική πρόταση’ που θα περιλαμβάνει την μεταφορά των ζώων.
Μία εβδομάδα αργότερα, επίσημες πηγές αρνήθηκαν ότι ο Επίτροπος Νταλί έκανε ποτέ την δέσμευση αυτή, και δήλωσαν ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προτείνει αλλαγές στην νομοθεσία για την μεταφορά των ζώων”.
Ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι μεγάλης διάρκειας μεταφορές ζώων! Γιατί; Δείτε τις φωτογραφίες από Ελλάδα!

Respect in Agios Mammas! Το Respect στον Άγιο Μάμμα!

Our last visit of the Kindness Clubs Respect in the Agios Mammas (Rethymnon) School took place on the 1st of June with a visit from Marley, completion of the questionnaires, soft drinks and a farewell photo with their teacher/mentor Elena!

Η τελευταία συνάντηση του Respect στον Άγιο Μάμμα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε στην 1η Ιουνίου με επίσκεψη από τον Μάρλεϋ, συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, χυμούς και σνακς και αποχαιρετιστήρια φωτογραφία με την δασκάλα/μέντορα τους, Έλενα!

Respect in Heraklion! To Respect στο Ηράκλειο!

Our last visit of the Kindness Clubs Respect in the Heraklion School took place on the 31st of May with a visit from Marley, completion of the questionnaires and a farewell photo with their teacher/mentor Elena!

Η τελευταία συνάντηση του Respect στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαϊου με επίσκεψη από τον Μάρλεϋ, συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και αποχαιρετιστήρια φωτογραφία με την δασκάλα/μέντορα τους, Έλενα!

Send an email, make a difference! βοηθήστε απλά στέλνοντας ένα εμάιλ!

dimarxos@hersonisos.gr

ENG – ΕΛΛ. παρακάτω

The Municipality of Hersonisos has just announced that they will not be materializing the programmed CNR scheme for stray dogs due to lack of funds. Please copy/paste/adapt the following email or simply write your own and send to the email provided above!

Ο Δήμος Χερσονήσου μόλις ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει στο πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων σκύλων που είχε προγραμματίσει λόγω έλλειψης πόρων. Παρακαλούμε αντιγράψετε/αλλάξετε το παρακάτω εμάιλ ή απλά στείλετε ένα δικό σας στην διεύθυνση που υπάρχει παραπάνω!

Mayor ofHersonisosMunicipality


Dear Mr. Doxastakis,


While we understand thatGreeceis going through a very difficult time, we cannot understand why your municipality has reversed its decision to invest in managing the stray dog population problem through Catch-Neuter-Release, humane education, public awareness and enforcing the legislation.


This has been a responsibility of local authorities since 2003 and we, the citizens/visitors/business owners, would like to finally see that action is being taken to ensure that animal welfare standards are met and public health & safety are not put at risk.


We hope to soon see the project up and running!


Kindest regards,


(name)


Δήμαρχος Χερσονήσου


Αξιότιμε κ. Δοξαστάκη,


Παρόλο που κατανοούμε τις δυσκολίες που περνάει η Ελλάδα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Δήμος σας έχει ανατρέψει την απόφαση του για επένδυση στην επίλυση του προβλήματος των αδέσποτων σκύλων μέσω της στείρωσης, την διαπαιδαγώγησης, της ενημέρωσης και της εφαρμογής του νόμου.


Αυτές είναι οι ευθύνες των τοπικών αρχών από το 2003 κι εμείς, οι πολίτες/επισκέπτες/επιχειρηματίες, θα θέλαμε να δούμε επιτέλους κάποιες δράσεις με στόχο την επίτευξη ευημερίας των ζώων αλλά και την διατήρηση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.


Ελπίζουμε σύντομα το πρόγραμμα σας να βαλθεί σε λειτουργία!


Με εκτίμηση,


(όνομα)